Stijn Van Schel

Stijn Van Schel

Dispute Resolution

Dutch, French and English

Admitted to the Brussels Bar: 2007

Stijn specialises in litigation in the fields of: private international law, procedural law, contract law, and seizure (attachment) law. He has written several articles in legal journals covering these areas of practice.

Furthermore, Stijn has experience with (civil and commercial) litigation before the Belgian Supreme Court (Hof van Cassatie/Cour de Cassation).

He is employed part-time as a teaching assistant (in procedural law) at the Vrije Universiteit Brussel. Previously, Stijn was also a part-time teaching assistant at the Katholieke Universiteit Leuven.

 

“Clients recognise counsel and litigator Stijn Van Schel as 'a distinguished lawyer with extensive knowledge' in insurance-related disputes.” – Legal 500, 2021

 

 Education

 • Juris (Vrije Universiteit Brussel)

Selection of publications

 • “Art. 556-568 en 860-869 Ger.W.” in P. DAUW, B. DECONINCK en B. WYLLEMAN (eds.), Duiding Burgerlijk Procesrecht, Brussel, Intersentia, 2021, 476-485 en 810-823
 • “Toetsing door de beslagrechter van rechtsmisbruik bij de invordering van dwangsommen”, RABG 2020, 621-623
 • Gerechtelijk Privaatrecht na de hervormingen van 2017-2019, Brugge, die Keure, 2019, 536 p (with B. MAES, P. VANLERSBERGHE and N. CLIJMANS)
 • “Regels van het geding en van de rechtspleging”, in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH, Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 35-95 (with B.MAES and N.CLIJMANS)
 • “Bewarend derdenbeslag en rechtsmisbruik”, RABG 2019, 504-506
 • “Over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering”, RABG 2017, 456-459.
 • “Bewarend beslag op zeeschepen: naar een nuancering van de beruchte Omala-doctrine?”, RABG 2016-2017, 1338
 • “Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden”, in ALLEMEERSCH, B. en TAELMAN, P. (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, 69-101 (with B. MAES, P. VANLERSBERGHE and N. CLIJMANS)
 • “De gerechtelijke bekentenis”, in S. Rutten en B. Vanlerberghe (eds.) Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, die Keure, 2015, 115-140. (with B. Maes, P. Vanlersberghe and N. Clijmans)
 • “Over het facultatieve karakter van de schuldenaarsverklaring bij beslag onder derden”, RAGB 2014, afl. 17, 1209-1212
 • “Art. 31 t.e.m. 39 Brussel I-Verordening”, in X, Wet en Duiding Internationaal Privaatrecht, Gent, Larcier, 2014, 71-89
follow us on