Stijn Van Schel

Stijn Van Schel

Dispute Resolution

Dutch, French and English

Admitted to the Brussels Bar: 2007

Stijn specialises in litigation in the fields of: private international law, procedural law, contract law, and seizure (attachment) law. He has written several articles in legal journals covering these areas of practice.

Furthermore, Stijn has experience with (civil and commercial) litigation before the Belgian Supreme Court (Hof van Cassatie/Cour de Cassation).

Stijn has a Lic. Juris from the Vrije Universiteit Brussel. He is employed part-time as a teaching assistant (in procedural law) at the Vrije Universiteit Brussel. Previously, Stijn was also a part-time teaching assistant at the Katholieke Universiteit Leuven.

 

Selection of publications:

  • Gerechtelijk Privaatrecht na de hervormingen van 2017-2019, Brugge, die Keure, 2019, 536 p (with B. MAES, P. VANLERSBERGHE and N. CLIJMANS)
  • “Regels van het geding en van de rechtspleging”, in P. TAELMAN en B. ALLEMEERSCH, Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia, 2019, 35-95 (with B.MAES and N.CLIJMANS)
  • “Bewarend derdenbeslag en rechtsmisbruik”, RABG 2019, 504-506
  • “Over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering”, RABG 2017, 456-459.
  • “Bewarend beslag op zeeschepen: naar een nuancering van de beruchte Omala-doctrine?”, RABG 2016-2017, 1338
  • “Kennisgeving aan advocaten, nieuwe motivering van vonnissen en procedurele nietigheden”, in ALLEMEERSCH, B. en TAELMAN, P. (eds.), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure, 2016, 69-101 (with B. MAES, P. VANLERSBERGHE and N. CLIJMANS)
  • “Over de rechtsplegingsvergoeding na vernietiging met verwijzing door het Hof van Cassatie”, RABG 2015, afl. 17, 1237-1239
  • “De gerechtelijke bekentenis”, in S. Rutten en B. Vanlerberghe (eds.) Het bewijs in het burgerlijk proces, Brugge, die Keure, 2015, 115-140. (with B. Maes, P. Vanlersberghe and N. Clijmans)
  • “Over het facultatieve karakter van de schuldenaarsverklaring bij beslag onder derden”, RAGB 2014, afl. 17, 1209-1212
  • “Art. 31 t.e.m. 39 Brussel I-Verordening”, in X, Wet en Duiding Internationaal Privaatrecht, Gent, Larcier, 2014, 71-89
follow us on